امنیت اطلاعات

همکاری امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه شکل می‌گیرد

/iran-russia

دولت ایران لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات با روسیه را به مجلس ارسال کرد.