قوانین

مسئولیت های مربوط به کیفیت ، قیمت ، محتوا ، شرایط و همچنین خدمات پس از فروش بر عهده فروشنده است.

فاکتور کالاهای که توسط فروشنده در سایت عرضه میشود ، در صورت درخواست خریدار توسط فروشنده ارسال می شود.
خریداران حداکثر تا 2 روز بعد از ثبت سفارش و قطعی شدن آن ، فرصت دارند درخواست ارسال فاکتور را ارسال کنند

سفارش مشتریان در استان فارس طی 1 روز و استان های دیگر حداکثر 3 روز ارسال می شود.