اپتوالکترونیک

محققان چینی از راهکار جدیدی برای ساخت تراشه‌های قدرتمندتر و کم‌مصرف‌تر پرده‌برداری کردند

/chip

محققان اعلام کرده‌اند شتاب‌دهنده‌های موسوم به اپتوالکترونیک، ساخت پردازنده‌های سریع‌تری را نوید می‌دهند که درمقایسه‌با نمونه‌های سنتی فعلی، انرژی کمتری مصرف می‌کنند.