حیات مریخی

چرا دانشمندان در مناطق قطبی کانادا مشغول جست‌وجوی حیات مریخی هستند؟

/search-life-arctic

به‌باور دانشمندان، میکروب‌هایی که در چشمه‌های آب شور نزدیک قطب شمال زندگی می‌کنند، شبیه به میکروب‌هایی هستند که ممکن است در سیاره‌ی سرخ یا دیگر جهان‌های اقیانوسی یافت شوند.