سیارک بنو

یافته شگفت‌انگیز فضاپیمای ناسا: سیارک بنو با آنچه به‌نظر می‌آمد بسیار تفاوت دارد!

/benno-asteroid

دانشمندان می‌گویند تصاویر ارسالی از فضاپیمای اسیریس رکس به هنگام برخورد با سطح بنو آن‌ها را به حیرت واداشته است، زیرا این سیارک سطحی شبیه به مایع دارد.