فرازمینی

چرا دانشمندان در مناطق قطبی کانادا مشغول جست‌وجوی حیات مریخی هستند؟

/search-life-arctic

به‌باور دانشمندان، میکروب‌هایی که در چشمه‌های آب شور نزدیک قطب شمال زندگی می‌کنند، شبیه به میکروب‌هایی هستند که ممکن است در سیاره‌ی سرخ یا دیگر جهان‌های اقیانوسی یافت شوند.


ضربان قلب کیهان؛ دانشمندان سیگنالی عجیب در فاصله میلیاردها سال نوری از زمین کشف کردند

/spatial-signal

دانشمندان سیگنالی عجیبی از کهکشانی در فاصله‌ی میلیاردها سال نوری از زمین پیدا کرده‌اند که همچون «ضربان قلب» است و سؤال‌های زیادی در ذهن ایجاد می‌کند.