مافوق صوت

هواپیمای مافوق صوت جدید می‌تواند تقریباً در ۳٫۵ ساعت از اقیانوس اطلس گذر کند

/boom-supersonic-us-military-aircraft

شرکت بوم سوپرسونیک می‌گوید هواپیمای مافوق‌صوت اورچر که سال ۲۰۲۴ وارد خط‌تولید می‌شود، مسیر پاریس تا مونترآل را در ۳ ساعت و ۴۵ دقیقه طی می‌کند.