محدودیت

محدودیت در خروجی گوگل؛ Safesearch اجباری برای همه کاربران!

/google-safesearch

در حالی‌ که طرح صیانت از حقوق کاربران روال کامل خود را در مجلس نگذرانده و تبدیل به قانون نشده، کاربران اینترنت در ایران هر روز با محدودیت‌های تازه‌ و پیچیده‌تر روبه‌رو می‌شوند. کاربران ایرانی متوجه شدند قابلیت Safesearch یا همان جستجوی امن برای همه به طور اجباری فعال شده است، یعنی همان جستجو امن کودک برای همه سنین فعال گردیده!