مرورگر

رفع فیلتر یاندکس در ایران؛ محدودیت در جست‌وجوی گوگل همچنان ادامه دارد

/yandex-in-iran

اول مرداد وزیر ارتباطات از توسعه‌ی همکاری ایران و روسیه در حوزه‌ی ارتباطات و فناوری اطلاعات خبر داد و یک روز بعد، موتور جست‌وجوی یاندکس رفع فیلتر شد.


نبرد نابرابر مرورگرها؛ تفسیر آمار دانلود و استفاده از مرورگرها چه کاربردی دارد؟

/browser-war

تفسیر آمارهای مربوط به نصب و به‌کارگیری مرورگرها نشان می‌دهد که فقط قوانین ضدانحصار می‌توانند به این نبرد نابرابر خاتمه دهند.