گوگل پلی

گوگل به‌جای فهرست دسترسی‌های هر اپلیکیشن، توضیحات توسعه‌دهنده را در گوگل‌پلی نمایش می‌دهد

/google-play

با تغییر جدید در سیاست‌های فروشگاه گوگل‌پلی، توسعه‌دهندگان توضیحات مربوط به مجوزها را برای اپلیکیشن‌های خود ارائه می‌دهند و به‌همین‌دلیل مجوزهای موداستفاده‌شان در فهرست فروشگاه مخفی خواهند شد.