یوتیوب

یوتیوب تعداد دیسلایک را از سراسر پلتفرم خود پنهان می‌کند

/youtube-dislike

یوتیوب در حال پنهان کردن تدریجی تعداد دیسلایک‌ها در سراسر پلتفرم خود است.