پیام رسان واتساپ

استفاده از تمام ایموجی‌ها برای واکنش به پیام‌های واتساپ

/whatsapp-new-reaction

جدیدترین به‌روزرسانی واتساپ، قابلیت واکنش با ایموجی را بهبود می‌دهد و محدودیت استفاده از ۶ ایموجی را بر می‌دارد که از ابتدا اعمال شده بود.